Find en fagforening, der imødekommer dine behov

I Danmark er der ikke krav om, at lønmodtagere skal være medlem af en fagforening, men det er yderst fordelagtigt at være det. Den bedste fagforening kan hjælpe medlemmerne med problemer og spørgsmål angående fyring og opsigelse, udbetaling af og forhandling om løn, sygdom, arbejdsulykker og erstatning for arbejdsskader, strejke, arbejdstider og overarbejde, feriepenge mm. Hvis du f.eks. bliver uretfærdigt behandlet på din arbejdsplads, ikke får de rette tillæg for overarbejde eller slet ikke får din løn udbetalt, kan din fagforening gå ind og kæmpe din sag. Det betyder, at du ikke står alene i en eventuel konflikt med din arbejdsgiver eller dine kollegaer. I en sådan en situation er en fagforening guld værd. Fagforeninger arbejder hele tiden for bedre overenskomster mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, og kæmper for at varetage deres medlemmers interesser og behov.

Vi har de danske fagforeninger at takke for det gode arbejdsmarkedssystem, vi har i Danmark i dag. Gennem årene har de forhandlet sig frem til overenskomster om feriedage, sygedage, mindsteløn og barsel. En fagforening skal ikke forveksles med en A-kasse, en såkaldt arbejdsløshedskasse, som er en separat enhed, der ofte er tilknyttet fagforeningerne. Kontingent betales til A-kassen hver måned og denne står for at udbetale dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed, feriedagpenge, orlovsydelse ved barsel, efterløn mm. Mange fagforeninger og A-kasser tilbyder en samlet pakkepris for medlemskab hos dem begge, som er meget fordelagtig.

Når du skal vælge fagforening bør du være opmærksom på, at flere af dem specialiserer sig inden for et fagområde såsom handel, industri, transport, sundhed og pleje. Du kan vælge mellem et hav af danske fagforeninger og vil helt sikkert kunne finde én, der fokuserer på dit specifikke fagområde. I dagens Danmark finder man dog alt flere fagforeninger, der rekrutterer medlemmer fra et bredere spektrum af arbejdsmarkedet. Disse fagforeninger er ofte lidt billigere, så det kan være værd at kontakte dem, hvis du er lidt økonomisk presset eller ikke nødvendigvis leder efter en fagforening med specialisering.