Fagforeningen kæmper for dine rettigheder!

De danske fagforeninger har en lang og stolt historie for at kæmpe for arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold. De første fagforeninger blev rent faktisk allerede dannet i 1870’erne i Danmark og vi har dem at takke for mange af de gode arbejdsvilkår, vi kan nyde godt af på dagens arbejdsmarked. Fagforeningernes mål er at opnå retfærdige overenskomster mellem arbejdsmodtagere og -givere, og varetager lønmodtagernes ønsker og behov. De stræber efter at skabe de bedste ansættelses- og lønforhold for arbejdere i Danmark og assisterer derfor sine medlemmer i at gennemgå og forbedre arbejdskontrakter, forhandle løn, sikre et sundt arbejdsmiljø, i jobsøgning og videreuddannelse etc.

Medlemmer kan til enhver tid søge vejledning hos fagforeningen omkring opsigelse, fyring, strejker, sygemelding og meget andet. Fagforeningen fungerer desuden som et sikkerhedsnet, hvis lønmodtageren skulle blive uretfærdigt behandlet, f.eks. blive udsat for mobning eller chikane på arbejdspladsen eller opleve problemer med udbetaling af løn, langtidssygemelding, stress etc. Det betyder, at man aldrig skal behøve at kæmpe en sag alene, som kan føles uoverskuelig for det enkelte individ. Dagens fagforening kan være meget branchespecifik og kun søge medlemmer inden for ét fagområde, såsom handel eller industri, mens andre er tværfaglige og har en bred medlemskreds fra forskellige brancher. Både medlemstal og det månedlige kontingent varierer desuden meget mellem de forskellige danske fagforeninger.

Det kan være svært at vide, hvilken forening du skal vælge, men du kan finde meget information på diverse sammenligningssider på internettet eller kontakte fagforeninger direkte for mere information. Det er værd at bruge lidt tid på at lede, så du finder den helt rigtige fagforening, der passer dig. Vær opmærksom på, at fagforening og A-kasse (arbejdsløshedskasse) ikke er det samme, og at du aktivt skal søge medlemsskab hos dem begge, hvis du ønsker at blive medlem. Kort fortalt kan man sige, at fagforeningen giver dig redskaberne til at bekæmpe uretfærdighed på arbejdspladsen, mens A-kassen giver dig en økonomisk tryghed, f.eks. hvis du skulle miste dit arbejde, blive syg, have brug for at gå orlov etc.