Find en fagforening, der imødekommer dine behov

I Danmark er der ikke krav om, at lønmodtagere skal være medlem af en fagforening, men det er yderst fordelagtigt at være det. Den bedste fagforening kan hjælpe medlemmerne med problemer og spørgsmål angående fyring og opsigelse, udbetaling af og forhandling om løn, sygdom, arbejdsulykker og erstatning for arbejdsskader, strejke, arbejdstider og overarbejde, feriepenge mm. Hvis du f.eks. bliver uretfærdigt behandlet på din arbejdsplads, ikke får de rette tillæg for overarbejde eller slet ikke får din løn udbetalt, kan din fagforening gå ind og kæmpe din sag. Det betyder, at du ikke står alene i en eventuel konflikt med din arbejdsgiver eller dine kollegaer. I en sådan en situation er en fagforening guld værd. Fagforeninger arbejder hele tiden for bedre overenskomster mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, og kæmper for at varetage deres medlemmers interesser og behov.

Vi har de danske fagforeninger at takke for det gode arbejdsmarkedssystem, vi har i Danmark i dag. Gennem årene har de forhandlet sig frem til overenskomster om feriedage, sygedage, mindsteløn og barsel. En fagforening skal ikke forveksles med en A-kasse, en såkaldt arbejdsløshedskasse, som er en separat enhed, der ofte er tilknyttet fagforeningerne. Kontingent betales til A-kassen hver måned og denne står for at udbetale dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed, feriedagpenge, orlovsydelse ved barsel, efterløn mm. Mange fagforeninger og A-kasser tilbyder en samlet pakkepris for medlemskab hos dem begge, som er meget fordelagtig.

Når du skal vælge fagforening bør du være opmærksom på, at flere af dem specialiserer sig inden for et fagområde såsom handel, industri, transport, sundhed og pleje. Du kan vælge mellem et hav af danske fagforeninger og vil helt sikkert kunne finde én, der fokuserer på dit specifikke fagområde. I dagens Danmark finder man dog alt flere fagforeninger, der rekrutterer medlemmer fra et bredere spektrum af arbejdsmarkedet. Disse fagforeninger er ofte lidt billigere, så det kan være værd at kontakte dem, hvis du er lidt økonomisk presset eller ikke nødvendigvis leder efter en fagforening med specialisering.

Fagforeningen kæmper for dine rettigheder!

De danske fagforeninger har en lang og stolt historie for at kæmpe for arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold. De første fagforeninger blev rent faktisk allerede dannet i 1870’erne i Danmark og vi har dem at takke for mange af de gode arbejdsvilkår, vi kan nyde godt af på dagens arbejdsmarked. Fagforeningernes mål er at opnå retfærdige overenskomster mellem arbejdsmodtagere og -givere, og varetager lønmodtagernes ønsker og behov. De stræber efter at skabe de bedste ansættelses- og lønforhold for arbejdere i Danmark og assisterer derfor sine medlemmer i at gennemgå og forbedre arbejdskontrakter, forhandle løn, sikre et sundt arbejdsmiljø, i jobsøgning og videreuddannelse etc.

Medlemmer kan til enhver tid søge vejledning hos fagforeningen omkring opsigelse, fyring, strejker, sygemelding og meget andet. Fagforeningen fungerer desuden som et sikkerhedsnet, hvis lønmodtageren skulle blive uretfærdigt behandlet, f.eks. blive udsat for mobning eller chikane på arbejdspladsen eller opleve problemer med udbetaling af løn, langtidssygemelding, stress etc. Det betyder, at man aldrig skal behøve at kæmpe en sag alene, som kan føles uoverskuelig for det enkelte individ. Dagens fagforening kan være meget branchespecifik og kun søge medlemmer inden for ét fagområde, såsom handel eller industri, mens andre er tværfaglige og har en bred medlemskreds fra forskellige brancher. Både medlemstal og det månedlige kontingent varierer desuden meget mellem de forskellige danske fagforeninger.

Det kan være svært at vide, hvilken forening du skal vælge, men du kan finde meget information på diverse sammenligningssider på internettet eller kontakte fagforeninger direkte for mere information. Det er værd at bruge lidt tid på at lede, så du finder den helt rigtige fagforening, der passer dig. Vær opmærksom på, at fagforening og A-kasse (arbejdsløshedskasse) ikke er det samme, og at du aktivt skal søge medlemsskab hos dem begge, hvis du ønsker at blive medlem. Kort fortalt kan man sige, at fagforeningen giver dig redskaberne til at bekæmpe uretfærdighed på arbejdspladsen, mens A-kassen giver dig en økonomisk tryghed, f.eks. hvis du skulle miste dit arbejde, blive syg, have brug for at gå orlov etc.